VZDĚLÁVÁNÍ

V oblasti andragogiky klademe důraz na provázanost měkkých a tvrdých dovedností. V současné době, a do budoucna stále větší měrou, mnoho firem pociťuje potřebu změny. Komplexní zvládnutí měkkých a tvrdých dovedností se, v éře zrychlení všech činností v oblasti lidského konání, stále více podílí na rozvoji, kvalitě a výkonnosti firmy. Tuto komplexnost prosazujeme při tvorbě vzdělávacích plánů pro firmy.

Klíčové aktivity vzdělávání:
  - Balanced scorecard.
  - Balanced scorecard SWOT analýza.
  - Controlling.
  - Feasibility study.
  - Finance pro nefinanční manažery.
  - Change management.
  - Komunikace a asertivita.
  - Koučování.
  - Leadership management.
  - Prezentační dovednosti.
  - Problem solving.
  - Procesní řízení.
  - Projektový management.
  - Řízení rizik.
  - Selfmanagement.
  - Strategie, business plan.
  - Strategické řízení.
  - Teambuilding.
  - Stressmanagement.
  - Timemanagement.
  - Vedení porad.
  - Vyjednávání a obchodní dovednosti.
  - 360° zpětná vazba.

 

Copyright (c) 2019, FlexI T agency s.r.o.
Uživatelů:265/860377
Zobrazení:270/996522